GenBronnenBlog

GenBronnenBlog

- digitalisering van bronnen -

wij staan alleen open voor:
1) nieuwe transcriptie makers
2) afbeeldingen van DTB en secundaire bronnen
3) correcties/aanvullingen van op website geplaatste informatie


Herdoop en nooddoop

overigPosted by Andreas 03 Jan, 2017 20:20

Kreeg een vraag van PH als volgt:
wanneer en waarom wordt een "rebaptizatus" gedaan?

antwoord:

Als aan de geldigheid van het eerste doopsel wordt getwijfeld,
blijkbaar kwam iets daarna aan het licht [over ouders] waarbij de RKK noodzakelijk vonden om die doop opnieuw te doen met in achtneming van die nieuwe informatie die wij nu niet weten maar toen ernstig genoeg was om de doop weer te doen.

Maar ook wanneer er al een nooddoop had plaatsgevonden en dit
nogmaals maar nu in de kerk als ceremonie werd overgedaan.


soms zien we ook "baptismate necessitatis"

Het zogenaamde nooddoopsel heeft altijd voor de RKK gegolden.

“In tijden van nood kan, mag en moet iedereen dopen”.

Bijvoorbeeld wanneer er groot gevaar was dat het kind misschien zou overlijden voor de reguliere kerk doop, dan was de vroedvrouw [en eigenlijk iedereen] toegestaan om een zg. nooddoop te doen. Als dat kind bij een wonder toch zou overleven die geboorte trauma, dan kan een reguliere doop in de kerk worden gedaan, wat de meeste ouders dan ook hebben gedaan met grote blijdschap.