GenBronnenBlog

GenBronnenBlog

- digitalisering van bronnen -

wij staan alleen open voor:
1) nieuwe transcriptie makers
2) afbeeldingen van DTB en secundaire bronnen
3) correcties/aanvullingen van op website geplaatste informatie


gedurende Napoleon-I periode

HuwelijksdispensatiesPosted by Andreas 03 Jun, 2017 10:35
moeiten onder Frans gezag! [gedurende Napoleon-I periode] bijv.

Roosteren - 9 december 1801 - brief van J.F. Schoomeesters pastoor en deken aan mini bisdom van Roermond [bisdom Roermond was immers opgeheven gedurende Franse tijd] in omgeving Nijmegen/Boxmeer waar de bisschop en/of vicarius generaal verbleven [dat gebied viel onder Bataafse republiek] over een religieuze gewetens conflict.
Kennelijk wil een Franse persoon [niet met name genoemd] kerkelijk trouwen maar er zijn beletselen tegen op grond van sterke bloedverwantschap waar normaal gesproken dan een huwelijks dispensatie voor nodig is.
De pastoor was er tegen en de zaak werd gerapporteerd bij de onderprefect.
Daarop werd de pastoor door het burgelijk [Frans] gezag enorm onder druk gezet met dreigende militaire middelen en wegvoering.
Pastoor probeert het tegen te houden maar vraagt toestemming erin mee te gaan.
RHCL Maastricht (S-1801-151 - foto 3948a+b+TV)


Dispensaties

HuwelijksdispensatiesPosted by Andreas 15 Apr, 2017 20:13
smiley

6000e dispensatie verwerkt en de tekst synchroon aangepast/opgeknapt.

we zijn nu bezig met verwerking overig correspondentie bisdom Roermond,
dat kan ook nog wat verrassingen hebben...

Gelderland en Brabant huwelijks dispensaties

HuwelijksdispensatiesPosted by Andreas 04 Feb, 2017 09:00
We hebben bijna de volgende mijlpaal bereikt 6000 verwerkte dispensaties
na Limburg te hebben gedaan, er moeten daar nog wat kleine dingen gedaan worden en zijn nu begonnen met verwerking Gelderland [deel behorend
bij bisdom Roermond].

We hebben Gelderland en (Noord)-Brabant op aparte bladen gezet,
zal te zien zijn bij volgende verversing... smiley

vriendelijk groetend,
Andreas

paar Chanoine-Spee uit Roermond 1682

HuwelijksdispensatiesPosted by Andreas 06 Jan, 2017 09:45
Zojuist gevonden tot dusver onbekende [ca. 1682] schema [notabene gevonden bij een aanvraag van een paar uit Vlodrop] als volgt:

vanwege aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Bernart Chanoin weduwnaar van Aldegonda van Lin, dochter van Derick van Lin en Elijsabeth Spee, Elijsabeth dochter van Michael Spee en Aldegonda van Wessem; en

- Catharina Spee dochter van Lenart Spee en Catharina Bischops, Lenart zoon van Michael Spee en Aldegonda van Wessem.

Er is hiaat 1680-1682 huwelijken Roermond. Ze laten kinderen dopen in Roermond.opmerkelijke vondst!Geleen e.a. alsmede Duitse plaatsen

HuwelijksdispensatiesPosted by Andreas 30 Jul, 2016 07:56
vandaag opgeladen:

Geleen huwelijks dispensaties [met andere Limburgse plaatsen]

alsmede Duitse plaatsen [zoals bewaard in bisdom Roermond]:

http://www.genbronnen.nl/dispensaties.html

zou kunnen dat we meer ervan vinden omdat we nog ca. 1000 hebben te doen.

Duitsland huwelijks dispensaties bij bisdom Roermond

HuwelijksdispensatiesPosted by Andreas 18 Jul, 2016 18:55
deze week hoop ik af te hebben de huwelijksdispensaties
van DUITSE plaatsen zoals ze waren bewaard in bisdom Roermond:

http://www.genbronnen.nl/dispensaties/duitsland.html

met kontrole van andere transcripties hoop ik ze komende weekeinde
of de weekeinde van 30 juli op te kunnen laden.

[daarna doe ik Geleen e.a. Limburgse plaatsen]

vriendelijk groetend,
Andreas

5000e huwelijks dispensatie verwerkt

HuwelijksdispensatiesPosted by Andreas 22 Aug, 2015 08:44
opmerkelijk:

we hebben de 5000e huwelijks dispensatie verwerkt.

Te zien bij volgende update...vondst voor Maasbracht

HuwelijksdispensatiesPosted by Andreas 19 Jul, 2015 15:25
Nogal bezig met verwerking van huwelijks dispensaties van plaatsen in Duits grensgebied, dat brengt enorme verrassingen zoals deze een schema gevonden
bij Walbeck (D) die hoort bij Maasbracht 1775!

Maasbracht - ca. 1775 - schema van onbekende schrijver en zonder datum - als ondersteuning bij een aanvraag om dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Hermannus Leurs, zoon van Christianus Leurs, Christianus zoon van Bernardus Leurs en Maria van Heel; en

- Margaritha van de Venne, weduwe van Joannes Wackers, Joannes zoon van Antonius Wackers, Antonius zoon van Joannes Wackers en Margareta van Heel.

Schema notabene gevonden bij aanvraag van ander paar te Walbeck (D) 1750. Belangrijke vondst.

Zijn getrouwd te Maasbracht 9 september 1775.

RHCL Maastricht (19-1750-43 - foto 4382e)

Deze en anderen worden weekeinde van 25/26-7-2015 opgeladen.